วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 17, 2019
Loading...

การเสนอเรื่องเข้าสูการพิจารณาตั้งเป็นจังหวัดใหม่ในทุกพื้นที่ทุกภาค เพราะผู้ที่ได้ประโยชน์คือประชาชนของจังหวัดนั้นๆ ซึงจังหวัดที่แยกออกมาจาก จังหวัดเชียงใหม่ โดยหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คือ ต้องมีไม่น้อยกว่า8อำเภอหรือมีประชากรไม่น้อยกว่า 3 แสนคนและหน่วยราชการที่จะมาเป็นจังหวัดใหม่มีความพร้อมหรือไม่ และต้องรับความยินยอมจากประชาชนทั้งจังหวัดนั้นด้วย ซึ้งจังหวัดใหม่ที่แยกออกมามีทั้งหมด 5 จังหวัดมีดังนี้

1.จังหวัดสุวรรณภูมิ แยกออกจาก กรุงเทพมหานคร กับสมุทรปราการ

 

2.จังหวัดชุมแพ แยกออกจาก จังหวัดขอนแก่น

 

3.จังหวัดวังไกลกังวล (หัวหิน) แยกออกจากจังหวัดเพรชบุรี กับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4.จังหวัดทุ่งสง แยกออกจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.จังหวัดเทิงนคร แยกออกจาก จังหวัดเชียงราย